Klubben

Molkoms hundklubb bildades 1998 av ett antal intresserade hund- och kennelägare i Molkom med omnejd.

Verksamheten syftar till att aktivera  och utbilda hundägare och hundar genom hundträffar, kurser och aktiviteter av olika slag. 

Vi har genom åren anordnat kurser i vardagslydnad och olika valpkurser. Vid några tillfällen har duktiga veterinärer och andra specialister hållit välbesökta föredrag kring aktuella  hundproblem. Klubben ordnar även endagskurser kring spårning, agility, svampsökning och den nya aktiviteten rallylydnad. 

Sedan mars 2003 är klubben lokal kennelklubb till Värmlands kennelklubb- vilket medfört visst regionalt stöd i kursutbud mm.

Utställning

Sedan 1999 har klubben årligen genomfört en s.k. drive-in utställning med ca 150 utställda hundar och ca 300 besökare. Utställningen 2017 kommer att äga rum den 27 maj.

 Ni som känner att ni kan hjälpa till får gärna höra av er till någon i styrelsen!

Medlemskap

Medlemskap är krav för deltagande i klubbens aktiviteter.

För 2017 kostar medlemskapet bara 100 kr och för familjemedlem 50 kr. Medlemskapet gäller under kalenderår. 

Önskar du bli medlem sätter du in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5917-1678 .

Ange eget namn, postadress, telefonnummer, hundens namn och ras, samt din e-mailadress.
Medlemskort till nya medlemmar skickas ut med post ca en gång i månaden.

Vi kommer att försöka sända viss information via e-mail till betalande medlemmar några gånger per år. 

Antalet medlemmar har nu åter börja öka och 2014 blev vi 60 medlemmar.

Hemsida

Klubben har sedan 2007 en hemsida som styrelsen kontinuerligt försöker uppdatera. Vår avsikt är att all aktuell information snabbt ska kunna presenteras där.

Rastgård

Hösten 2014 invigde vår nya hundrastgård och den har redan blivit mycket populär och välbesökt. Hundar med problem har visat sig snabbt kunna få kontakt och leka med andra hundar. Rastgården ligger vid utfarten mot Filipstad ca 500 m efter järnvägsundergången till vänster och bredvid tennisbanan, skylt vid 63an.

Email och facebook

Vi finns också på facebook (Molkoms hundklubb (lokal kennelklubb)) där man kan söka kamrater för att få lekkamrater till sin hund.

Instruktörer

I styrelsen finns flera resurspersoner med instruktörsutbildning och kursledarkompetens, men vi behöver bli fler som kan leda lämpliga kurser.

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du vill och kan ställa upp.