Styrelse

Ordförande
Malena Persson, Susan Vinds väg 9A, 660 60  MOLKOM Tel: 073- 593 65 88

(medlemsansvarig, utställningsansvarig och instruktör)     Email: mgpe_63@hotmail.com

Vice ordförande
Julia Seleskog

Sekreterare
Kristina Staaff-Liljegren,Lindfors 607, 660 60  MOLKOM,
070-522 15 98

Kassör
Gunilla Frid, Tennisvägen 6, 660 60  MOLKOM

Ledamöter
Maria Lampi    (kursansvarig), Vadmansvägen 11C, 660 60  MOLKOM
Anna Lampi, Kärleksstigen 23, 660 60  MOLKOM
Kenneth Olofsson, Tidafors 203, 660 60  MOLKOM 
Rene Eriksson
Ungomsansvarig:
Rebecca Karlsson, Skomakargränd 3A, skoghall

Revisorer
Bernt Gustafsson (utställningsansvarig)    Tel: 0553 – 411 57
Bo Paulsson                                                            Tel: 0553-160 55

Suppleant:

 

Valberedning ordf.
Viveka Gustafsson                                                Tel: 0553-411 57

Helene Månsson