Styrelse

Ordförande
Magdalena Persson, Susan Vinds väg 9A, 655 60  MOLKOM Tel: 073- 593 65 88

(medlemsansvarig, utställningsansvarig och instruktör)     Email: mgpe_63@hotmail.com

Vice ordförande
Anna Lampi

Sekreterare

Amanda Isopoussu, Ängebäckstorp 77, 655 97 Molkom

Kassör
Gunilla Frid, Tennisvägen 6, 655 60  MOLKOM

Ledamöter
Anna Lampi, Kärleksstigen 23, 655 60  MOLKOM
Kenneth Olofsson, Tidafors 203, 655 98  MOLKOM 
Reidun Vangen/Ekberg
 
Suppleant:
Julia Seleskog
 
Ungomsansvarig:
Rebecca Karlsson, Skomakargränd 3A, skoghall

 

 

Revisorer
Bernt Gustafsson     Tel: 0553 – 411 57
Bo Paulsson             Tel: 0553-160 55

Suppleant:

 

Valberedning
Styrelsen