Styrelse

Ordförande
Malena Persson, Susan Vinds väg 9A, 655 60  MOLKOM Tel: 073- 593 65 88

(medlemsansvarig, utställningsansvarig och instruktör)     Email: mgpe_63@hotmail.com

Vice ordförande
Julia Seleskog

Sekreterare
Kristina Staaff-Liljegren,Lindfors 607, 655 97  MOLKOM,
070-522 15 98

Kassör
Gunilla Frid, Tennisvägen 6, 655 60  MOLKOM

Ledamöter
Åse Johansson, 655 97  MOLKOM
Anna Lampi, Kärleksstigen 23, 655 60  MOLKOM
Kenneth Olofsson, Tidafors 203, 655 98  MOLKOM 
Reene Eriksson
 
Ungomsansvarig:
Rebecca Karlsson, Skomakargränd 3A, skoghall

 

 

Revisorer
Bernt Gustafsson (utställningsansvarig)    Tel: 0553 – 411 57
Bo Paulsson                                                            Tel: 0553-160 55

Suppleant:

 

Valberedning
Helene Månsson